Kratkaya i’stori’ya SSSR

Kratkaya i’stori’ya SSSR

Kak tolko y’mer Leni’n, okazalos, c’to vtoroi’ c’elovek v parti’i’ tovari’s’ Troc’ki’i’

— predatel.Kamenev, Zi’novev, By’hari’n i’ Stali’n svergli’ Troc’kogo i’ i’zgnali’ i’z SSSR.

No c’erez neskolko let okazalos, c’to Kamenev, Zi’novev i’ By’hari’n – toje vragi’ i’ vredi’teli’.

Togda doblestnyi’ tovari’s’ Genri’h Yagoda i’h arestoval. C’y’t pozje Yagody’ kak vrajeskogo agenta arestoval Ejov. No c’erez pary’ let okazalos, c’to i’ Ejov ne tovari’s’, a obyc’nyi’ predatel i’ vrajeski’i’ agent. I’ Ejova arestoval Beri’ya.

Posle smerti’ Stali’na, vse ponyali’, c’to i’ Beri’ya toje predatel. Togda Jy’kov arestoval Beri’yu.

No vskore Xry’s’ev y’znal, c’to Jy’kov vrag i’ zagovors’i’k. I’ soslal Jy’kova na Y’ral.

A c’y’t pozje vskrylos c’to i’ Stali’n–to byl vragom, vredi’telem i’ predatelem.

A vmeste s ni’m i’ bols’aya c’ast poli’tbyuro. Togda Stali’na vynesli’ i’z mavzoleya, a poli’tbyuro i’ pri’mkny’vs’ego k ni’m S’epi’lova razognali’ c’estnye parti’i’c’y vo glave s Xry’s’evym.

Pros’lo neskolko let i’ vyyasni’los, c’to Xry’s’ev byl volyuntari’stom, prohodi’mc’em, avantyuri’stom i’ vragom.

Togda Brejnev otpravi’l Xry’s’eva na pensi’yu. Kogda Brejnev y’mer, vyyasni’los, c’to on byl vredi’telem i’ pri’c’i’noi’ zastoya.

Potom bylo es’e dvoe, kotoryh ni’kto i’ zapomni’t-to ne y’spel. No ty’t pri’s’el k vlasti’ molodoi’, energi’c’nyi’ Gorbac’ev.

I’ okazalos, c’to vsya parti’ya byla parti’ei’ vredi’telei’ i’ vragov, no on–to sei’c’as vse i’spravi’t.

Ty’t–to SSSR i’ razvali’lsya. A Gorbac’ev okazalsya vragom i’ predatelem.

S prostorov i’nterneta