«Zemlya i’ ee bogatstva pri’nadlejat narody’ Kazahstana»

26 sentyabrya, 7:53
Dobavi’t kategori’yu pi’sma

«Ya by’dy’ delat vse vozmojnoe, c’toby I’zrai’l proc’vetal»

                                                                                                                                            – Aleksandr Mas’kevi’c’.
Dorogi’e dry’zya!
V ramkah nas’ego proekta «Zemlya i’ ee bogatstva pri’nadlejat narody’ Kazahstana» ya prodoljayu c’i’kl py’bli’kac’i’i’ o lyudyah, razbogatevs’i’h na rasprodaje nas’i’h nedr.
Aleksandr Mas’kevi’c’ — kazahstanski’i’ mi’lli’arder, po nac’i’onalnosti’ evrei’, grajdani’n I’zrai’lya i’ Kanady. Delovoi’ partner Patoha S’odi’eva i’ Ali’djana I’bragi’mova. Sovladelec’ kompani’i’ Eurasian Resources Group (ERG)
Ego sostoyani’e oc’eni’vaetsya v 3,7 mi’lli’arda dollarov.
Kompani’i’, vozglavlyaemye i’m kontroli’ry’yut alyumi’ni’evy’yu (v tom c’i’sle Pavlodarski’i’ alyumi’ni’evyi’ zavod), jelezory’dny’yu (Sokolovsko-sarbai’ski’i’ gorno-obogati’telnyi’ kombi’nat) i’ hromovy’yu promys’lennosti’ Kazahstana.
V 2010 gody’ Mas’kevi’c’ ky’pi’l kvarti’ry’ v Tel-Avi’ve. Ee plos’ad ravna tysyac’e kvadratnyh metrov, a stoi’most okolo 30 000 000 dollarov. Tak je on yavlyaetsya vladelc’em 91-metrovoi’ yahty «Lady Lara» stoi’mostyu 160 000 000 dollarov, na borty’ kotoroi’ i’meetsya trenajernyi’ zal, bassei’n i’ vertoletnaya plos’adka, i’ kotoraya vhodi’t v TOP-100 kry’pnei’s’i’h yaht mi’ra.
A es’e Aleksandry’ Antonovi’c’y’, sovmestno s Ali’djanom I’bragi’movym i’ Patohom S’odi’evym pri’nadleji’t “Evrazi’i’ski’i’ bank”, dlya ozdorovleni’ya kotorogo v 2018 gody’ gosy’darstvo vydalo 150 mlrd tenge! Pri’ etom voznagrajdeni’e 10 c’lenov pravleni’ya Evrazi’i’skogo banka po i’togam togo je goda sostavi’lo bolee 866 mi’lli’onov tenge! Bolee togo, tolko v avgy’ste 2019 goda nas’i’ pensi’onnye otc’i’sleni’ya v razmere 1 mlrd tenge byli’ napravleny na obli’gac’i’i’ AO «Evrazi’i’ski’i’ bank»!
A v eto vremya pravi’telstvo Kazahstana, kotoroe vydelyaet taki’e basnoslovnye sy’mmy dlya spaseni’ya banka, pri’nadlejas’ego mi’lli’arderam, obvi’nyaet nas v i’jdi’venc’estve i’ zastavlyaet mi’lli’ony kazahstanski’h semei’ dokazyvat svoyu ni’s’ety’, c’toby poly’c’i’t hot kaky’yu-to pomos’ ot gosy’darstva!
Kak vy dy’maete, dry’zya, kogda nas’i’ nedra sly’jat obogas’eni’em dlya grajdan dry’gi’h gosy’darstv, vprave my trebovat svoyu dolyu?
Pri’soedi’nyai’tes k nas’emy’ dvi’jeni’yu «Zemlya i’ ee bogatstva pri’nadlejat narody’ Kazahstana»!