ХАСАК  ҚАҒАНДЫҒЫ

ХАСАК  ҚАҒАНДЫҒЫ

 

 

ШЫҢҒЫСХАННЫҢ  ИМПЕРИЯСЫНЫҢ  СОЛ  КЕЗДЕГІ  АТАУЫ  “ХАСАК  ҚАҒАНДЫҒЫ”  (“ҚАЗАҚ”)  БОЛҒАН. Бар  Шыңғысханның  ақша  монеталарында   “ХАСАК”–ДЕГЕН  ЖАЗУ  БАР. Ал  Шыңғысханның  империясының  мемлекеттік  тілі   ҚАЗАҚ  НАЙМАН  ТІЛІ  болды. Ол  қазір  ШАҒАТАЙ  тілі  деп  аталып  қазір  Өзбекстан  мен  Қытай  ұйғұрларының  мемлекеттік  тілі  болып  табылады.  Шыңғысханның  тарихын   ең  шын  етіп  жазған  тарихи  документ  Шыңғысхан  өлгенде  Қытайда  жазылған  “ШЫҢҒЫС  ҚАҒАННЫҢ  ҚҰЗАУРЫ”–деген  кітап  деп  есептейді  бар  тарих  ғалымдары. (Сокровенное  сказание  Юань”)  Ол  кітап  бойынша  Шыңғысханның  туған  əкесі  қазақтың  Меркіт  руынан  болатын  ШЕЛЕДУ.. Оның  туған  əкесін  өлтіріп  Шыңғысханды   асырап  алған  өгей  əкесі  Қазақ  Қият  ЕСУГЕЙ. Шыңғысханның  туған  шешесі  Ұлын  мен  əйелі  Бөрте  қазақтың  Қоңырат  руынан  болады. Шыңғысханның  əскер  қолбасшыларының  біреуіде  моңғол  емес  бəрі  қазақ..( Мұқалы, Жебе, Кетбұға). Тек  Сүбетайы  ғана түркі  Тува. Қазір  бар  Меркіттің  90 %–ті   НАЙМАН  руының  құрамына  кіріп  таза  Найман  болып  кеткен.  АЛ  МЫНА  қазіргі   МОҢҒОЛ ДАР   өтірік  Моңғол !  Шын  аттары  “ХАЛКА” !  1920–жылға  дейін  “Моңғол”–деген  атау  мен  ұлт  болған  емес. Оны  Шыңғысханды  қазақ  деп  айтпас  үшін  орыс  шовенистері  əдейі  ойлап  тапқан.  Шыңғысханның Қазақ тайпалары Найман, Керей, Жалайыр , қоңырат ,Қияттар бұрын Солтүстік Қытай мен мына Халка–моңол жерінде тұрып  алдымен Қытайға шабуылдап талқандап оны басып алды. Одан кейін  Шыңғысханның армиясы ретінде қазіргі Қазақстан жерінде тұрған Қыпшақтардың жерін алды.  Одан кейін Хорезмдік парсыларды  талқандап жаулап алып  , Қазақ жерінде Жошыханның Алтын орда империясын  құрды. Соның арқасында Шыңғысхан  қазіргі қазақ жерінде тұрған  Шыңғысханмен келген  Қазақтар , Қыпшақ, қарақытай , оғыз , хазар , тәжік ұлттарын  бір елге біріктіріп  , бір Қазақ ұлтын құрды. Қазаққа  Шыңғысхан жаулап  әперген  Тараз бен бұрын Фараб деген аты болған Отрар , Сауран, қалалары Қазақтың емес Хорезмдік парсылардың қалалары болған..Шыңғысханның Қазақтары өздерін “Хасак ” –деп , ал оларды Европалықтар мен Қытайлар “Татарлар” –деп атаған. Талай  тарихшылар  Шыңғысханның  зираты  Қазақстандағы   Ұлытаудағы  АЛАШАХАННЫҢ  мовзолейі  деп  есептейді ! Ол  əлі  белгілі  болады..ҚАЗАҚТЫҢ  ҚАЗІРГІ  КЕҢБАЙТАҚ  ӨТЕ  ҮЛКЕН  ЖЕРІН  ҚАЗАҚҚА  ЖАУЛАР  ƏПЕРІП  БІРТҰТАС  ҚАЗАҚ  ЖЕРІН, ЕЛІН, ҰЛТЫН  ҚҰРҒАН  ТЕК  ШЫҢҒЫСХАН. ОДАН  КЕЙІНГІСІ  ЖОШЫ  МЕН  БАТУХАН !————————————————————————-
ЧИНГИС—ХАН БЫЛ КАЗАХОМ — ИСЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫДЫ   ВЛАДИМИР БЕЛИНСКИЙ. 28 февраля 2013, 16:02.
Знаменитый завоеватель Чингисхан был не монголом.  На самом деле Чингисхан был казахом и его род происходил из тюркоязычных племен.
«Кияты, киреиты, найманы и меркитами, – это не монгольские, а тюркоязычные племена. Останки их остались на территории современного Казахстана, еще  речь племен – казахская, –

МУРАД АДЖИ: «НА БОЛЬШИНСТВЕ МОНЕТАХ, ОТЧЕКАНЕННЫХ В ИМПЕРИИ ЧИНГИСХАНА, СЛОВА НАПИСАНЫ НА ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ, БОЛЬШИНСТВЕ ИЗ НИХ ЕСТЬ НАДПИСЬ «КАЗАХ» — пишет Российский историк Мурад Аджи. По его мнению, Чингисхан является представителем тюркских кочевников из предгорий Алтая.

НИКОЛАЙ КРАДИН. Доктор исторических наук, академик. Член—корреспондент Рос. Акад. Наук.
«БЫЛ ЛИ ЧИНГИЗХАН МОНГОЛОМ ПРИ РОЖЕНИИ ? НЕТ. ПОТОМУ , ЧТО   ТАКОЙ   НАЦИИ  ПРИ  РОЖДЕНИ  НЕ  БЫЛО !   БУДУЧИ РОЖДЕННЫМ В СРЕДЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕН.». ( «МОГОЛ»–это дрвнее ТЮРКСКОЕ название горы ТЯНЬ—ШАНЬ.) .

В.  В.  ТРЕПАВЛОВ.  Доктор  Исторических  Наук.  Академик  Рос.  Академии  наук.  « … КАЗАХИ   ПОТОМКИ   ОРДЫ.   ТЕРМИН   МОНГОЛЫ   БЫЛО   ПРИДУМАНО . СКОЛЬКО  БЫ  НЕ  ПРЕВОЗНОСИЛИ  КАЗАХСКИЕ  ИСТОРИКИ  О  КАЗАХСКОМ  ХАНСТВЕ,  ВСЕ  РОВНО  КАЗАХСКОЕ  ХАНСТВО  БЫЛО  ВСЕГО  ОСТАТКОМ,  ДАЖЕ,  ПРОДОЛЖЕНИЕМ  ИМПЕРИИ  ЧИНГИСХАНА.  ПОТОМУ,  ЧТО  НАЗВАНИЕ  ИМПЕРИИ  ЧИНГИСХАНА  ТОЖЕ  БЫЛО  “КАЗАХСКОЕ   КАГАНСТВО !”  ».