МОСКОВИЯ – НЕ РУСЬ, РОССИЯ – НЕ СЛАВЯНЕ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/m8oXRhoGXNc