«БАТЫР МАЛАЙСАРЫ»

<<100 ВЕЛИКИХ ТЮРКОВ>>

«БАТЫР МАЛАЙСАРЫ»

Малайсары Батыр (около 1700 – 1756 гг.)
Батыр, судья, искусный дипломат Среднего жуза из рода басентиын племени аргын, один из ярких борцов казахского народа против джунгарской агрессии. Именно в это время и прославил себя первыми подвигами на поле брани батыр Малайсары.

Весной 1741 года, когда тридцатитысячное джунгарское войско, начало беспощадно разорять племена Среднего жуза. Именно в это время в одном из боев в плен к джунгарам попал Абылай.

В этот момент на первый план выдвинулся батыр Малайсары. Он возглавил казахскую делегацию, которая направилась в Джунгарию осенью 1742 года.

Галдан-Церену пришлась по душе отвага казахского батыра, и хунтайджи согласился на условия . Из плена был освобожден и султан Абылай, который вместе с Малайсары вернулся в родную степь.

После ослабления джунгар он останавливает Абылая от дальнейших военных действий и советует заключить мир с джунгарами, объясняя, что джунгары остаются защитной прослойкой между горсткой казахов и Цинской империей. За подвиги и огромное миролюбие джунгарский хан Галдан Цэрэн ему дал звание «Тархан».

Малайсары сыграл исключительную роль в заключении мирного договора между казахами и джунгарами. Абылай всю жизнь хранил благодарность своему освободителю.

О батыре Малайсары писал Ш. Уалиханов. «Когда спросили у Абылая, кого он из батыров более уважает из всех трех орд, он отвечал: из моих батыров басентиновец Малайсары по богатству, храбрости и по характеру, и уаковец Баян по уму и храбрости стоят выше всех».

Мирные отношения, продолжавшиеся до 1751 года, пока в Джунгарии не разгорелись распри между претендентами на верховную власть.

Малайсары со своим отрядом в 1756 году , выступив в поход на Джунгарию. К сожалению, великий батыр, погиб в этом походе от шальной вражеской стрелы. Воины похоронили его на одном из отрогов Джунгарского Алатау, с тех пор в народе получившего название Малайсары.

< <100 BÜYÜK TÜRK>>

“BATIR MALAYSARA»

Malaysarlar Batır (yaklaşık 1700 – 1756)
Batyr, yargıç, argyn kabilesinin basentyn cinsinden yetenekli bir diplomat orta cüz, kazak halkının dzungar saldırganlığına karşı parlak savaşçılarından biri. Bu zamanda Batyr Malaysara’nın savaş alanındaki ilk başarıları ile kendini yüceltti.

1741 ilkbaharında, otuz bin dzungar ordusu, Orta cüz kabilelerini acımasızca yok etmeye başladı. Abylay jungarlara yakalanan kavgalardan birinde şu anda oldu.

Bu noktada Batyr Malaysara ön plana çıktı. 1742 sonbaharında Dzungaria’ya giden kazak heyetine başkanlık etti.

Galdan-Ceren kazak batır’ın cesaretini sevdi ve cuntaji şartları kabul etti . Malaysara ile birlikte kendi bozkırına dönen Sultan Abylay da esaretten kurtuldu.

Dzungar’ın zayıflamasından sonra, Abylaya’yı daha fazla düşmanlıktan durdurur ve dzungar’ların bir avuç kazak ve Qing İmparatorluğu arasında koruyucu bir tabaka olarak kaldığını açıklayan dzungars ile barış yapmayı önerir. Kahramanlık ve büyük barış için dzungar Han Galdan Tsaren ona «Tarhan ” unvanını verdi.

Malaysarlar Kazaklar ve dzungaras arasındaki barış anlaşmasının sonuçlandırılması olağanüstü bir rol oynamıştır. Abylay hayatını kurtarıcısına şükretti.

Batyr Malaysara hakkında ş. Ualihanov yazdı. “Abylay’a, her üç ordudan da daha fazla saygı duyan Batırlardan kime sorulduğunda, cevap verdi: batırlarımdan basentinovets malaysara’lar zenginlik, cesaret ve karakterle ve uakovets Bayan akıl ve cesaretle hepsinden daha üstündür.»

1751 yılına kadar süren barışçıl ilişkiler, Cungaria’da yüce güç için yarışmacılar arasındaki çekişmeler patlak verene kadar.

1756 yılında kadrosuyla Malaysarlar , Dzungaria’ya bir yürüyüş yaptı. Ne yazık ki, büyük batyr, bu kampanyada başıboş bir düşman okundan öldü. Savaşçılar, o zamandan beri Malaysara olarak adlandırılan Dzungarya Alatau’nun dikenlerinden birine gömdüler.
#батыр #войн