Шинжаңдағы таулар

 

Шинжаңдағы таулар

 

Мақала жолдаушы: Erganaat

Жүңгөнің шинжаң районы дүниедегі таулар көп райондардың бірі болып, дүниенің жоталары саналған ең биік тәуләрмен толған аса көркем жер. тәңір тәуләрі,күнлүн таулар және алтай таулары беине созылған айдағардай шұбатылып жатыр. төменде шинжаңдағы таулар және ондағы ең биік шыңдар қаритада көрсетілді.

1. құмыл таулары, ол тәңір тауының шығыс жақ құйрығы болып, ұзындығы 200 килөметірден асады, ондағы ең биік шың 4500 метірдеи.
2. құмыл тәуләрімен жалғасып, үрімжіге деиін созылған тәңір тауларының ұзындығы 400 килөметірдеи. ондағы ең биік шың боғда шыңы, биктігі 5500 метірдеи.
3. үрімжіден бері қарай ілеге созылған сөлтүстік тәңір тауларының ұзындығы 800 килөметірден асады, іле, тарбағатай және бұраталаны басып, қазақстанға сұғынып кетеді. бұндағы ең биік шың 5100 метірдеи биік.
4. тәңір тауларының өңтүстік тармағы. өте асқа алып тау сілемдерінен құралған. оның ұзындығы 1200 килөметірден артық, бұл тау іленің өңтүстігін ендеи өтіп, байнғұлыин, ақсу обылыстарын басып өтеді де, қырғызыстанға кіріп кетеді, ары қарай басқа тәуләрмен жалғасып, өзбекстәннән бірәқ шығады. егер жалғасқан ұзындығын қосса 2500 килөметірден асып кетеді. бұндағы ең биік шың хан-таңыр шыңы, биктігі 7100 метірдеи.
5. үйсін тауы. бұл тау іленің қақ ортасындағы тау болып, сөлтүсік және оңтұстың тәңір тауларының ортасына орналасқан. тәңір таудың бір сілемі деуге болады. үйсін тау іле тоғызтараудан бастап, қазақстанның кеген ауданына деиін созылып жатыр. жүңгө бөлігі үйсін тау деп аталады. кегенге деиінгі ұзындығы 400 килөметірдеи, жүңгө бөлігі 200 килөметірдеи. үйсін тауындағы ең биік шың әулие шоқы болып, биктігі 3600 метірдеи.
6. тарбағатай өңірінің өңтүстігі тәңір таулары болса, сөлтүстігіндегі тарбағатай таулары жатықтау келіп, ең биың шыңы сауыр жотасы, биктігі 3900 метірдеи.
7. алтай таулары, өте асқар әрі өте ұзын таулар болып, шығысы сыртқы моңғолядан басталып, жүңгө-қазақстан-рессеи елдерін ендеи кесіп өтеді. 2200 килөметірден асады. ең биік шыңы туа боғда шыңы болып, биктігі 4400 метірден асады.
8. күнлүн таулары, шинжаңның шығыс өңтүстігіндеги шизәңмен шектескен аса асқар әрі ұзын таулар. ең биік шыңдары 6100 метірден әсәді.

төменде қаритадағы орындары берілді.
қосымша жүктелген суреттері:

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.com/oku_kk.php?tur=11&id=2198

Ресурс Facebook Twitter Google+ WhatsApp Mail.Ru SMS VK WeChat baidu Email Qzone Renren Viber

 

Пікірлер:

Жолаушы: #3849، Уақыты: 15:27 – 2017/03/24

Сіз айтқан таулар, тәңір тау сілемдерінің әр өңірдегі халықтардың өздері қойған атаулар, орта азядағы тауларды жинап күнлүн, тәңір тау, алтай таулары деп 3 ке бөле салады, қалған аттар сол таулардың сілемдеріне қойылған жергілікті аттар.

Жолаушы: #3848، Уақыты: 10:32 – 2017/03/23

Табыиғат тым күрделіғөй , таулар ,соның быр бөлегі,тәудің әлемдегі ролына сап салсаң .кілимәт,өскін жамылғы,хаюнат ,су,топырақ т б лардың дәмуімен азуы осы тәумен қатысты ,халқарада тауды іигеру ең,көңіл болып отырған тақырып, ең әлдімен тауды былу керек,мәселен:тәңіртәуі-теңгір,әләтәу,ерентәу,делінеді,өл-сөлтүстік,өртә тәуләрмен,өңтүстік жүлгелерінен біріккен,сөлтүстіктәңіртәуі:теңгіртәуі,ерен қабырға тауы,борқоратауы ,көгершін тауы,алатау <арқыс>т ,б дан біріккен,елімізегі тәңіртәуләрі шығыс тәңір тауына жатады ,кеибіреулер ,ұрымжының шығысндаларды,шығыс тәңіртәуі деп,жүр,өңтүстіктәңір таудың шегәрәсінәлән тәуімен жалғасады ,батыс тңыр таудың шегәрәсі ,қазақстан,қырғызстан алабын,қамтыиды,қызылқұмға тіреиді ,кеибіреулер ,қаратауды басады деиді екен ,мұны геөлөгіяліқ құрамы белгілеиді,сөндәймә?

Жолаушы: #3847، Уақыты: 10:30 – 2017/03/23

Табыиғат тым күрделіғөй , таулар ,соның быр бөлегі,тәудің әлемдегі ролына сап салсаң .кілимәт,өскін жамылғы,хаюнат ,су,топырақ т б лардың дәмуімен азуы осы тәумен қатысты ,халқарада тауды іигеру ең,көңіл болып отырған тақырып, ең әлдімен тауды былу керек,мәселен:тәңіртәуі-теңгір,әләтәу,ерентәу,делінеді,өл-сөлтүстік,өртә тәуләрмен,өңтүстік жүлгелерінен біріккен,сөлтүстіктәңіртәуі:теңгіртәуі,ерен қабырға тауы,борқоратауы ,көгершін тауы,алатау <арқыс>т ,б дан біріккен,елімізегі тәңіртәуләрі шығыс тәңір тауына жатады ,кеибіреулер ,ұрымжының шығысндаларды,шығыс тәңіртәуі деп,жүр,өңтүстіктәңір таудың шегәрәсінәлән тәуімен жалғасады ,батыс тңыр таудың шегәрәсі ,қазақстан,қырғызстан алабын,қамтыиды,қызылқұмға тіреиді ,кеибіреулер ,қаратауды басады деиді екен ,мұны геөлөгіяліқ құрамы белгілеиді,сөндәймә?

Жолаушы: #3846، Уақыты: 08:50 – 2017/03/18

. үрімжіден бері қарай ілеге созылған сөлтүстік тәңір тауларының ұзындығы 800 килөметірден асады, іле, тарбағатай және бұраталаны басып, қазақстанға сұғынып кетеді. бұндағы ең биік шың 5100 метірдеи биік.
– гөрә әләгөрд сөлтүстік тәңір сілемде, бұратал. жүңгө-қазақстан шегәрәсіндә. биктігі 4650 метірдеи.
4. тәңір тауларының өңтүстік тармағы. өте асқа алып тау сілемдерінен құралған. оның ұзындығы 1200 килөметірден артық, бұл тау іленің өңтүстігін ендеи өтіп, байнғұлыин, ақсу обылыстарын басып өтеді де, қырғызыстанға кіріп кетеді, ары қарай басқа тәуләрмен жалғасып, өзбекстәннән бірәқ шығады. егер жалғасқан ұзындығын қосса 2500 килөметірден асып кетеді. бұндағы ең биік шың хан-таңыр шыңы, биктігі 7100 метірдеи.
– қабанбай шоқысы тоғызтарау ауданында болып, оңтұстың тәңір тауында, биктігі 4200 метірдеи.
– мұзарт шыңдары мөңғүлкүре ауданында болып, оңтұстың таңыр тауларыда, биктігі 6300 метірге деиін барады.
– жеңіс шоқысы, жүңгө-қырғыз шегәрәсіндә, 7450 метірдеи.
– қоңыртау, оңтұстың тәңір тау сілемінде, 7700 метірдеи.

Түрі: Ел-арна газеті, бұл арадан барлық мақалаларын оқисыз

 

Жолданған уақыты: 10:51 – 2017/03/16

Мақала апторы:
Аптордың мекен-жайі:

: PDF Download – Жұктеұ – Скачать – ءتۇسىرۋ

Ресурс Facebook Twitter Google+ WhatsApp Mail.Ru SMS VK WeChat baidu Email Qzone Renren Viber

Қосымша қайнары:http://www.elarna.com/oku_kk.php?tur=11&id=2198
Тоте жазу нұсқасы:http://www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2198

توتە جازۋ نۇسقاسى:http://www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2198