МОСКОВИЯ — НЕ РУСЬ, РОССИЯ — НЕ СЛАВЯНЕ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/m8oXRhoGXNc